VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Organizační struktura Kadeřnictví 100 CZK plně odpovídá druhu poskytovaných služeb, reflektuje každodenní fungování, rozložení poboček po České republice a neustálý rozvoj sítě kadeřnických salónů.

Pro Kadeřnictví 100 CZK je charakteristická efektivita a flexibilita, k čemuž přispívá mimo jiné naše otevřenost a mezinárodní pohled.

DIVIZIONÁLNÍ MANAŽEŘI

Každá z našich Divizionálních manažerek odpovídá za chod poboček v jím svěřeném regionu – zajišťuje každodenní chod salónů, organizuje operativní záležitosti, personální otázky, ve spolupráci s dalšími odděleními usiluje o rozvoj salónů v regionu. Všechny manažerky jsou zároveň zkušené kadeřnice a v rámci svých aktivit také působí na pobočkách.